Corporate communicatie

Nu intensiveren

Het is voor veel bedrijven het afgelopen jaar een dilemma geweest: in hoeverre kunnen we in deze tijd van corona blijven investeren op corporate communicatie? Het belang van interne communicatie stond al buiten kijf, en dat is een mooie opsteker voor die discipline: meer dan ooit is er aandacht besteed aan communicatie met de medewerkers. Maar het investeren op de eigen reputatie en het stakeholders-veld: kun je dat doen als er sprake is van een ontwrichtende pandemie? Er zijn bedrijven die er in hun merkstrategie van hebben geprofiteerd, bewust of onbewust, en er zijn organisaties die even pas op de plaats maakten. Er is voor beide wat te zeggen, maar de vraag is vooral: hoe nu verder? 

Wanneer de wereld weer verder open gaat, er weer gehandeld en geconsumeerd wordt, is de zichtbaarheid en positieve associatie met de organisatie van het grootste belang. Mijn inschatting is dat corporate responsibility meer dan ooit op nummer 1 staat bij de keuze van de klant, toekomstig personeel of stakeholders van het bedrijf. En dat vergt een grote investering in de corporate communicatie. Alleen door te laten zien hoe je als organisatie in staat bent duurzaam, verantwoord en met oog voor de omgeving te opereren, bestendig je je reputatie in de pre-corona tijd. En dat dat in de komende jaren hoogst noodzakelijk is vanwege het economisch herstel, staat buiten kijf.

Herkent u het door mij geschetste beeld en wilt u ook verder, neem dan contact op met Goede Executive Search bv

T 070 40 40 427
M 06 121 802 88

Of meld je aan voor een terugbel verzoek:

Het bureau met een visie  

Click to access the login or register cheese